zarządzanie zapasami 

Wiek dwudziesty był bez wątpienia przełomowym dla sektora produkcji. Szczególnie druga połowa tego wieku odmieniła dotychczasowe procesy, dokonując przede wszystkim rozgałęzienia czynności, które wcześniej wykonywane były w jednym miejscu. Widać to na przykładzie wielu przedsiębiorstw, które w różnych miejscach realizują różne zadania, by finalnie gotowy już produkt dostarczyć do klienta.

Wszystko to sprawiło, że przed przedsiębiorstwami pojawiły się nowe wyzwania. A dotyczą one koordynacji poszczególnych etapów produkcji, w tym organizacji przepływu produktu. I tu pojawia się pojęcie, jakim jest łańcuch dostaw. Nazwa ta nie bierze się znikąd. Nawiązuje ona do poszczególnych etapów, które przypominają ogniwa łańcucha. Ściśle ze sobą powiązane, wpływają jedne na drugie, determinując poziom świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. Sam łańcuch dostaw w literaturze przedmiotu często określany jest jako koncepcja strategiczna. I faktem jest, że oddaje to jego charakter. Łańcuch ma bowiem na celu dostarczenie do klienta wytwarzanego produktu, czy świadczonej usługi.

Mówiąc o ogniwach we wspomnianym łańcuchu, nie sposób nie zauważyć, że obejmuje on często bardzo rozbudowaną sieć podmiotów. Koordynowanie współpracy między nimi jest więc nie lada wyzwaniem. Dlatego też na rynku spotkać można wyspecjalizowane aplikacje, których zadaniem jest integracja procesów, które zachodzą we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa. Jedną z takich aplikacji jest system ERP, którego nazwa tłumaczona na język polski brzmi: Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. To, co go wyróżnia, to przede wszystkim kompleksowy charakter.

Jeśli chodzi o łańcuchy dostaw w systemie ERP, jest to rozwiązanie, które naprawdę procentuje. Przedsiębiorcy chwalą je między innymi za to, że integruje wszelkiego rodzaju procesy biznesowe, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, co znacznie obniża straty i koszty. System ułatwia też znacznie planowanie produkcji, a sama gospodarka magazynowa doskonale realizuje swoje zadania. Stany magazynowe są niezwykle przejrzyste, a podejmowanie decyzji związanych z zasobami i ich alokacją o wiele łatwiejsze.

Kolejną ważną rzeczą, o jakiej należy powiedzieć, że jest wpływ zarządzania na zdolności reagowania przedsiębiorstwa na zmieniające się warunki. Im lepsze zarządzanie zapasami, tym te zdolności są o wiele wyższe. To z kolei sprawia, że firma zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom klienta, nawet gdy te drastycznie się zmieniają.

Podział produkcji, jaki nastąpił w drugiej połowie XX wieku sprawił, że konieczne stało się silne zaangażowanie w zachowanie płynności procesów. A w tym bez wątpienia pomaga system ERP. Integruje oraz koordynuje on każdą płaszczyznę płynności, począwszy od informacji, poprzez produkt, aż po gotówkę. A dzieje się tak dzięki temu, że system zorientowany jest na wszystkie ogniwa łańcucha. W ten sposób tworzy od spójną i stabilną koncepcję, która w perspektywie czasu pozwala przedsiębiorstwu minimalizować straty i poszerzać udział w całym produkcyjnym rynku.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ